Torsdag 26. november

Strafferett. Om straffutmåling for voldtekt til seksuell omgang av barn under 14 år, etter boliginnbrudd.
FJERNMØTE

Høyesteretts Annen avdeling behandler

torsdag 26. november 2020 kl. 09.00 - 11.00 

sak nr. 20-122811STR-HRET, straffesak, anke over dom:

A
(advokat Halvard Helle) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten
(kst førstestatsadvokat Hilde Stoltenberg)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. Av hensyn til smittesporing lagres informasjonen i inntil 21 dager.

Til toppen