Forvaltningsrett. Om beregningen av kommunalt tilskudd til private barnehager.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 27. oktober 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 31. august 2020 skal behandles i Høyesterett.

Slangsvold Barnehage m.fl.
(advokat Einar Brunes)

mot

Fredrikstad kommune
(advokat Alex Borch)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-136828SIV-HRET

Til toppen