Strafferett. Om ulovlig arrangering av pokerspill.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 26. okktober 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 30. juni 2020 skal behandles i Høyesterett.

I.
A
(advokat Elisabeth Myhre)

mot

Påtalemyndigheten

II.
Påtalemyndigheten

mot

A
(advokat Elisabeth Myhre)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-147966STR-HRET.

Til toppen