Hva trenger jeg for å logge på Aktørportalen?

For å  logge inn i Aktørportalen trenger du en pc med nyere nettleser og elektronisk ID på nivå 4.

Selv om det er mulig å logge på løsningen med nettbrett og mobil, anbefaler vi at det benyttes pc om det skal foretas dokumentinnsending. Nettbrett og mobil vil fungere godt til innsyn. Nettleser bør være oppgradert til nyeste versjon. 

Du kan skaffe deg elektronisk ID på nivå 4 fra Buypass eller Commfides, eller ved å benytte BankID eller BankID på mobil. 

Mer informasjon om elektronisk ID finner du på: http://www.difi.no/elektronisk-id/slik-skaffer-du-deg-elektronisk-id.

Til toppen