Midlertidig forføyning/sikring/arrest

Aktørportalen skal benyttes til begjæring om midlertidige forføyning/sikring/arrest. Dette gjøres ved å opprette en ny sak fra forsiden i Aktørportalen. Du velger "Innsending" og deretter "Stevning". Saken blir kategorisert ved mottak i domsolen. Du må huske å be om at saken skal være skjult. Gjøres dette mottar ikke motpart motta varsel om at begjæringen er sendt inn.

Saken behandles av domstolen, og vil forbli skjult/skjermet for motpart til skjerming eventuelt blir opphevet av dommer.

Til toppen