Er det behov for signatur på dokumenter som sendes inn i Aktørportalen?

Det er ikke behov for signatur på dokumenter som sendes inn via Aktørportalen da du er autentisert på nivå 4 ved innlogging. Denne autentiseringen bekrefter at innsendingen er gjort av deg. Det betyr at stevning, tilsvar og prosesskriv kan skrives i Word (evt andre skriveprogrammer) og dokumentet lagres direkte som PDF fremfor print, signatur og skann. Dette fører også til bedre dokumentkvalitet.

Til toppen