Felles prosesskriv

Når det skal sendes inn felles prosesskriv må hver enkelt prosessfullmektig sende inn likelydende prosesskriv i Aktørportalen, for at hvert enkelt prosesskriv skal være signert av alle prosessfullmektigene.

Til toppen