Flere aktører på Aktørportalen

Aktørportalen skal utvides til flere aktørgrupper. Den første aktørgruppen som vil kunne ta i bruk Aktørportalen etter advokater er meddommere. Videre utvidelse til selvprosederende, sakkyndige og tolker vil komme på et senere tidspunkt.

I løpet av 2019/2020 skal Aktørportalen utvides slik at også meddommere kan ta i bruk Aktørportalen for å lese dokumenter fra domstolen, og signere på dommen elektronisk. Dette forventes å være på plass første kvartal i 2020.

Utvidelse til flere aktørgrupper vil komme på et senere tidspunkt.

Til toppen