Hva gjør jeg når jeg skal sende inn salærskjema med både stykkpris og medgått tid?

I tilfeller der man skal sende inn salærskjema i en sak med både medgått tid og stykkpris må det dessverre sendes inn to seprate salærskjemaer i Aktørportalen.

Det sendes f.eks inn et skjema for stykkpris for hovedforhandling og deretter fjernes møtet(-ene) fra under "Honorar" og det legges til "Arbeid utenfor rettsmøtet". Dette kan eksempelvis være arbeid med søknad til voldsoffererstatningskontoret for bistandsadvokater.

Til toppen