Hva gjør jeg om Aktørportalen er nede, og jeg har en frist?

Om du skal sende inn en sak/et dokument med en frist som utløper samme kveld og Aktørportalen er nede eller innsending feiler, kan du ta kontakt med domstolen ved å f.eks. sende en e-post og forklare situasjonen og legge ved dokumentene som skal sendes inn.

Domstolen vil da undersøke om det har vært problemer i det aktuelle tidsrom og om du har forsøkt logge inn/sende inn i det aktuelle tidsrommet. Du vil trolig få beskjed om å laste opp på nytt i Aktørportalen dagen etterpå da e-post ikke skal benyttes til oversending av dokumenter. Alternativt må du postlegge dokumentene.

Til toppen