Hva gjør vi ved advokatbytte i en sak?

Ved advokatskifte er praksis at man melder seg som prosessfullmektig via prosesskriv. Dette kan sendes inn via "Ny sak" og velg "Tilsvar" om man har saksnummeret på saken man skal overta fra en annen advokat. 

Til toppen