Hvem kan bruke Aktørportalen?

Aktørportalen kan benyttes av advokater og advokatfullmektiger som skal ha en sak for domstolene. I tillegg kan andre ansatte ved advokatkontor (sekretærer og assistenter) bistå advokatene og advokatfullmektigene i bruken av Aktørportalen.

Det jobbes med å utvikle løsningen også for flere aktører som selvprosederende, sakkyndige, meddommere og tolker. Denne utviklingen ligger til prosjektet Digitale domstoler der videreutvikling av Aktørportalen er et delprosjekt.

Pr i dag vil alle få mulighet til å registrere seg i Aktørportalen, men som selvprosederende vil man ikke få opp saken(e) sin(e), og heller ikke få tilgang til saksdokumenter og annen informasjon. Disse dokumentene vil enn så lenge sendes selvprosederende parter per papir fra domstolen.

Til toppen