Hvilke sakstyper kan jeg benytte Aktørportalen til?

Enn så lenge er det mulig å benytte Aktørportalen til tviste-/skjønnssaker og straffesakeri tingretten.  I lagmannsretten er det mulig å benytte Aktørportalen til sakstypene ASD, SKJ, ASK, FØR samt straffesakstypene AST og SAK.

Det jobbes med å utvide til flere sakstyper gjennom prosjektet Digitale domstoler. 

Ang FØR saker (første instans saker i lagmannsretten) er det ikke mulig å opprette ny sak og sende inn tilsvar hvor man oppgir saksnummer med sakstype FØR. I disse tilfellene må domstol kontaktes slik at de fører deg inn på saken.

I AJA saker (anke over jordskiftesaker) er det mulig å sende inn tilsvar via Aktørportalen, og domstolen mottar disse. Det er derimot ikke mulig å få opp AJA saker i Aktørportalen enn så lenge.

Til toppen