Hvordan får jeg god nok dokumentkvalitet?

God dokumentkvalitet er viktig for å kunne behandle saken videre digitalt, samt for rettssikkerheten. Alle dokumenter som må skannes for innsending til domstolen skal være OCR-behandlet. Dokumenter som finnes elektronisk beholdes elektronisk, f.eks. ved at Word-dokumenter lagres som PDF/A fremfor å skrives ut for så å skannes inn igjen.

Les mer om dokumentbehandling under "Krav for dokumentbehandling" for informasjon som kan være nyttig ved behov for skanning mm.

Til toppen