Hvordan fungerer varsler på nye dokumenter?

Jeg har ikke mottatt varsel på nye dokumenter, hva har skjedd?

Aktørportalbruker skal motta varsel på e-post og/eller SMS når motparts prosessfullmektig sender inn et dokument eller hvis domstolen sender ut et dokument der vedkommende står som mottaker. Dokumenter som ikke er adressert til aktørportalbrukeren fra domstolen, vil altså ikke gi varsel når de ferdigstilles av domstolen.

Ved problemer på domstolenes fagsystem kan varslene være forsinket. 

Manglende varsel kan også skyldes at du har en rolle i saken som ikke fører til at du automatisk mottar varsler. Det er advokat (prosessfullmektig) og evt advokatfullmektig som er registrert inn på saken som automatisk får varsel.

En delegat mottar varsel om prosessfullmektig har ført opp delegatens kontaktinformasjon i feltet for "Andre e-post-adresser for varsling" under "Kontakt- og fakturainformasjon" som finnes under profilen din (profil finner du ved å trykke på navnet ditt øverst til høyre og velge "Endre profil").

Ta kontakt med domstol om du fortsatt mener at du mangler varsler på dokumenter. Oppgi da navn på den som ikke har mottatt varsel, saksnummer og dokumentnummer og tidspunkt for når varselet skulle blitt sendt. 
Du kan eventuelt sende inn skjemaet om feil på varslinger.

Til toppen