Hvordan sende inn en stevning?

For å sende inn en stevning via Aktørportalen velger du "Opprett ny sak" på saksforsiden din.

Deretter lar du det være krysset av for "Opprett ny sak" (Ta ut stevning eller opprett en ny sak hos domstolene), og du velger domstol fra nedtrekkslista øverst i skjemaet. Deretter fyller du inn informasjon om saksøker og saksøkt i feltene i innsendingsskjemaet. Flere saksøkere og saksøkte legges til ved å trykke på knappen "+ Legg til flere saksøkere/saksøkte". Om du ikke vet hvem som er prosessfullmektig for motparten krysser du av for "Selvprosederende part eller ikke kjent prosessfullmektig.".

Til slutt kommer dokumentopplasting, her lastes det opp et hoveddokument (stevning, begjæring e.l.) som dateres med datoen for stevningen. Deretter lastes bilagene til stevningen opp i Aktørportalen. Bilagene numereres, og navngis etter krav i rettningslinjene:

"Bilagsnavn skal starte med dato og deretter gis et beskrivende navn etter følgende mal:

[år]-[mnd]-[dag] [Beskrivelse av dokumentet slik det er beskrevet i prosesskrivet], eks: "2015-01-24 Utkast til kjøpekontrakt".

Dette for å lette produksjonen av dokumentsamling/faktisk utdrag. Om denne navngivningen følges kan portalbruker enkelt sortere dokumentlisten etter bilagsdato."

Til toppen