Hvordan sender jeg inn en anke?

En anke sendes inn som et nytt dokument i tingrettssaken i Aktørportalen, det samme gjøres med anketilsvaret. Saken sendes deretter over fra tingretten til lagmannsretten, og lagmannsretten oppretter et nytt saksnummer til lagmannsrettens behandling av saken.

Saker som skal ankes fra lagmannsretten til Høyesterett kan også sendes inn via Aktørportalen, da som nytt dokument i lagmannsrettssaken. 

Til toppen