Hvordan sender jeg inn en sak/et dokument som motparten ikke skal se? (Skjermet sak/dokument)

Jeg ønsker å sende inn en midlertidig forføyning eller arrest, eller et dokument som inneholder konfidensielle opplysninger som motpart ikke skal se. Hvordan løser jeg dette?

I utgangspunktet er all saksinformasjon tilgjengelig for alle prosessfullmektiger gjennom Aktørportalen, dette gjelder blant annet alle dokumenter som er tilgjengelige på den offentlige dokumentlista. Om det skulle være behov for å sende inn en annen sak uten at motparten vet om det, feks. en midlertidig forføyning eller arrest benytter du deg av valget "Bes skjult" når du sender inn ny sak. Om du har et dokument motpart ikke skal se gjør du det samme ved innsending av nytt dokument i saken, kryss av for "Bes skjult". 

Dommer på saken vil ta stilling til om saken eller dokumentet faktisk er av en slik karakter at det skal skjermes for den andre parten og vil enten opprettholde skjermingen eller oppheve skjermingen. Dokumenter/saker som er skjermet vil ikke generere varsler til motpart. 

Til toppen