Jeg er advokatfullmektig, men får ikke tilgang til saken min

Advokatfullmektig som ikke får tilgang til saken sin i Aktørportalen bes ta kontakt med domstolen for hjelp. Dette skyldes mest sannsynlig at du ikke er ført inn i saken korrekt med prinsipal. Minner også om at du som advokatfullmektig bør informere domstol om hvem som er din prinsipal. 

Til toppen