Jeg får opp saken i Aktørportalen, men mangler dokumenter og saksinfo

Om du har saker i Aktørportalen der innholdet i dokumentlista er tomt og feltet for klient inneholder teksten "Ukjent part" kan det være at du er ført ut av saken av domstolen. Du skal allikevel ha tilgang til saken i tre måneder for å kunne sende inn salærkrav. Om dette er feil, og du fortsatt skulle hatt tilgang til saken kan du ta kontakt med domstolen. Er det enkelte dokumenter som mangler kan det skyldes flere årsaker.

 • Dokumentet må eksistere i PDF i domstolens fagsystem for at det skal vises på dokumentlista i Aktørportalen. Dokumenter som er journalførte, men ikke eksisterer i PDF vil være grå på dokumentlista.
 • Dokument som er skjermet for deg av domstolen vil ikke være synlig i dokumentlista i Aktørportalen. 
 • Får du opp andre dokumenter? Dokumenter finnes både under fanen "Dokumenter" i toppmenyen, og "Dokumenter" i den enkelte sak i Aktørportalen.
 • Hva slags rolle har du i saken? Aktørportalen fungerer for advokater og advokatfullmektiger med rollen prosessfullmektig, bistandsadvokat og forsvarer. F.eks. rollen rettslig medhjelper og privat part fungerer ikke i Aktørportalen.
  Advokatfullmektiger må være ført inn på saken med prinsipal for å få tilgang til saken, om domstol ikke har denne informasjonen - ta kontakt snarlig slik at dette blir registrert riktig.
 • Hva er status på saken?
  1. Er det nettopp sendt inn stevning som ikke dukker opp i Aktørportalen? Saken må journalføres og kategoriseres fra domstol før saken og dokumentet er synlig i Aktørportalen.
  2. Er saken avsluttet i domstolenes fagsystem?
   Saker som er avsluttet i domstolenes fagsystem vil havne under valget "Avsluttet" i Aktørportalen, frem til det er gått tre måneder.
  3. Er saken avsluttet, og eldre enn tre måneder? Saker eldre enn tre måneder fjernes fra Aktørportalen, og ingen dokumenter vises.

Finner du fortsatt ikke dokumentet/-ene dine kan du ta kontakt med domstolen for å finne ut om du er ført korrekt inn på saken.

Til toppen