Jeg finner ikke saken min på saksoversikten

Det kan være flere årsaker til at saken din ikke finnes på saksoversikten.

  1. Du har sendt inn en stevning, men finner ikke saken på saksoversikten. Dette skyldes at domstolen ikke har journalført saken ennå. Saken vil dukke opp i Aktørportalen under saksoversikten din når saken er journalført/registrert i domstolen. Ta eventuelt kontakt med domstolen for spørsmål om hvor saken din er.
  2. Saken kan være skjermet.
    Det er mulig å benytte valget "Inngi tilsvar" for å sende inn dokumenter på saken selv om du ikke har saken tilgjengelig i Aktørportalen.
    Ta kontakt med domstol ved spørsmål. Det er også mulig å skjerme enkelte dokumenter innad i en sak, dette kan være grunnen til at du ikke finner enkelte dokumenter i Aktørportalen. 
  3. Du er ført ut av saken av domstolen. Om dette er skjedd ved en feiltagelse er det fint om du tar kontakt med domstolen.
  4. Saken har fått en avsluttende kode, og har havnet under "Avsluttede saker". Her vil saken ligge i tre måneder etter at saken er rettskraftig. 
  5. Saken er avsluttet og eldre enn tre måneder. Sakene fjernes fra Aktørportalen tre måneder etter at de har fått en avsluttende kode i domstolenes fagsystem. 
  6. Du er delegat, men mangler rettigheter til sakene fra advokaten. Be advokaten undersøke tilgangsnivået under "Delegater". 
Til toppen