Jeg finner ikke saken min

Om du ikke finner saken din i Aktørportalen kan det være flere årsaker til det.

  • Du har nettopp sendt inn en stevning, som domstolen ennå ikke har fått journalført i sitt system. Saken dukker ikke opp i Aktørportalen før domstolen har gjort den første kategoriseringen og journalføringen av saken.
  • Saken ligger under "Avsluttede saker"
    Saker som har fått en avsluttende kode i domstolenes fagsystem havner under avsluttede saker i Aktørportalen slik at saksoversikten din ikke skal bli for lang og uoversiktlig.
  • Du kan være ført ut av saken, om dette er feilaktig kan du ta kontakt med domstolen slik at de kan føre deg inn i saken igjen.
Til toppen