Jeg har sendt inn feil dokument, eller et dokument som inneholder en feil, hva gjør jeg?

Det er ikke mulig å redigere eller slette dokumenter du har lastet opp i Aktørportalen, verken hoveddokument eller bilag. Om du har sendt inn feil dokument eller dokument med feil innhold, bes du ta kontakt med domstolen slik at de kan feilføre dokumentet som er feilsendt eller inneholder feil, og du kan sende inn dokumentene på nytt.

Eventuelt kan du skrive dette i nytt prosesskriv og sende domstolen, slik at de feilfører etter at ny dokumentinnsending er gjennomført. 

Til toppen