Kan jeg bruke Aktørportalen til jordskiftesaker?

Fra og med 4. juni 2020 er alle jordskifteretter kommet på Aktørportalen i verserende saker.

I første omgang er det åpnet for følgende sakstyper via Aktørportalen: Rettsendrende (REN) dvs. jordskiftesaker etter jordskifteloven kap. 3, rettsfastsettende (RFA) rettsutgreiing og grensefastsettelse kap. 4 og skjønn (SKJ). Foreløpig er det ikke åpnet for gjenåpningssaker (GJO) eller AJA (Anke over jordskifteavgjørelser).

Det er verdt å merke seg:

  • Det er per i dag ikke mulig å kreve sak i Aktørportalen, dette blir mulig på et senere tidspunkt
  • For å levere tilsvar må en først føres inn som aktør i sak hos jordskifteretten
  • Advokater ser ikke sin egen mottakskvittering (Vil bli rettet.)
  • Man får varsel om innsendte mottakskvitteringer, men kvitteringene er ikke mulig å se i dokumentlisten
  • Selvprosederendes mottakskvitteringer vises i dag i dokumentlistem (Vil bli rettet.)

 

Til toppen