Salæroppgave etter medgått tid

Hvordan får jeg byttet fra stykkpris til medgått tid (salærforskriften) på salæroppgaven min?

Om du har en sak som i utgangspunktet beregnes etter stykkprisforskriften, men du har arbeidet såpass mye mer med saken at du mener du skal ha betalt for medgått tid, ihht § 11 i Stykkprisforskriften må du legge til dette merarbeidet i Aktørportalen og skrive en begrunnelse.

Dette gjøres ved at du under honorardelen i salærskjemaet velger "Vis sammenligning" etter at rettsmøtene er lagt inn. Da vil du få opp et felt for "Arbeid utenfor rettsmøte" hvor du legger inn en oversikt over merarbeidet i forbindelse med saken. Her må det lastes opp vedlegg, gjerne en timeliste og totalt antall timer. Om dette timeantallet overstiger fastsatt stykkpris med mer enn 50% får du da mulighet til å velge mellom stykkpris og salærforskriften under honorardelen i salærskjemaet. 

I tillegg må det gis en begrunnelse for hvorfor du skal ha salæret utbetalt etter salærforskriften fremfor stykkprisforskriften. Om det godtgjøres at det foreligger særlige omstendigheter ved oppdraget som begrunner en slik timebruk, fastsettes hele salæret etter reglene i salærforskriften. 

Til toppen