Størrelsesbegrensning på innsending

Ved innsending kan ikke hver enkeltfil overstige 300 MB og den totale innsendingen må ikke overstige 1 GB.

Til toppen