Utlogget for fort

Enkelte mener at de blir logget ut for raskt i Aktørportalen og ønsker å forlenge denne tiden. Innloggingen er kort pga sikkerheten i løsningen. Dette er dessverre ikke noe vi kan styre, da innloggingstiden er krav fra DIFI for ID-porten. 

Til toppen