Varsling på gamle dokumenter

Jeg har mottatt varsling på sms eller e-post på gamle dokumenter. Hvorfor?

Varsel på gamle dokumenter skyldes hovedsaklig to årsaker. Domstol har hatt et gammelt dokument på den interne dokumentlisten i sitt fagsystem som de har flyttet til den offentlige dokumentlista - dokumentlista som Aktørportalen benytter. Idet et dokument ferdigstilles og gjøres tilgjengelig på offentlig dokumentliste vil det også genereres varsel. 
Varsler på gamle dokumenter forekommer også når det har vært problemer med PDF-konvertering i domstolenes fagsystem på det tidspunkt dokumentet ble ferdigstilt, og dokument har blitt konvertert på et senere tidspunkt. Varselet genereres da når dokumentet er blitt konvertert til PDF i domstolens fagsystem. 

Til toppen