Aktørportalen er obligatorisk

Fra 15. september er det obligatorisk å benytte Aktørportalen i kommunikasjon med domstolene.

Forskrift om endring av § 3 a omhandler obligatorisk bruk av Aktørportalen for advokater og autoriserte advoaktfullmektiger. Advoakter og autoriserte advokatfullmektiger plikter å registrere seg som brukere av Aktørportalen og benytte Aktørportalen i kommunikasjon med domstolene som tilbyr Aktørportalen. Se oversikt over hvilke domstoler som allerede tilbyr Aktørportalen. I løpet av høsten 2018 vil alle tingretter og Høyesterett tilby Aktørportalen.

I forbindelse med at Aktørportalen nå er obligatorisk er også felles retningslinjer oppdaterte, vi ber om at alle brukere setter seg inn i disse.

I løpet av mandag 17. september vil også nye, oppdaterte brukervilkår publiseres i Aktørportalen, når disse publiseres må brukervilkårene godkjennes før Aktørportalen kan brukes videre.

Til toppen