Aktørportalen for tvistesaker

I Aktørportalen kan domstoler og aktører i sivile tvistesaker utveksle saksinformasjon og dokumenter. I tillegg inngår salærbehandling for både tviste- og straffesaker i løsningen.

Det har den siste tiden vært noen misforståelser som har ført til at enkelte har benyttet Aktørportalen til å sende inn dokumenter i konkurs- og tvangssaker, spesielt til Oslo byfogdembete. Enn så lenge er Aktørportalen kun åpen for tvistesaker.

I straffesaker vil bruker i tillegg få tilgang til informasjon og dokumenter fra domstolen, samt at det er mulig å sende inn salæroppgaver.

Til toppen