Alle tingretter tilbyr nå Aktørportalen

De siste tingrettene i Frostating og Borgarting lagdømme er nå på Aktørportalen. Det betyr at fra 22. november er alle tingretter på Aktørportalen.

Dette gjelder følgende tingretter:

 • Namdal tingrett
 • Inntrøndelag tingrett
 • Fosen tingrett
 • Nordmøre tingrett
 • Romsdal tingrett
 • Søre Sunnmøre tingrett
 • Hallingdal tingrett
 • Kongsberg og Eiker tingrett
 • Ringerike tingrett
 • Follo tingrett
 • Heggen og Frøland tingrett
 • Moss tingrett
 • Sarpsborg tingrett
 • Halden tingrett

Du finner mye god informasjon for å få hjelp til å komme i gang med Aktørportalen på disse sidene. Ved behov for ytterligere veiledning, ta kontakt med din lokale domstol.

Til toppen