Forskriftsendringer

1. januar 2019 trådte endringene i ELSAM-forskriften i kraft.

Forskriftsendringene gir muligheter for å utvikle mer funksjonalitet i og utvide bruken av Aktørportalen.                             

Forskriftsendringene gjør at man - når den tekniske løsningen er utviklet - kan kommunisere via Aktørportalen i straffesaker og saker som er reist for jordskifteretten. Flere aktørgrupper vil også kunne få tilgang til å registrere seg i Aktørportalen.

I tillegg er forskriften utvidet til å omfatte kommunikasjon gjennom integrasjonsløsninger som alternativ til Aktørportalen. Det arbeides i første omgang med å utvikle integrasjonsløsninger mot advokatsystemer. En utvidelse av funksjonalitet i straffesaker vil ikke være tilgjengelig før dette er ferdigstilt.

Forskriften var tidligere begrenset til kun å gjelde elektronisk kommunikasjon med domstolene i sivile saker og ved krav om salær.

Hele forskriften kan du lese her.

Til toppen