Mer informasjon i varsler

Fra 8. november vil varslene som sendes advokat i forbindelse med nye dokumenter inneholde mer informasjon.

Varslene inneholder nå navn på avsender og mottaker, dokumentkategori, saksnummer iamt en lenke til dokumentet i Aktørportalen. Om dokumentet innehar en frist vil varslingen også inneholde fristen.

Denne endringen har vært etterspurt i lang tid, og vil gjøre det enklere å få en indikasjon på hva slags dokument det varsles om, og for delegater blir det enklere å finne ut hvilken advokat de skal jobbe på vegne av for å finne nye dokumenter.

Varslene sendes til valgt varslingskanal, dette kan endres under Min profil (finnes ved å trykke på navnet ditt øverst til høyre inne i Aktørportalen). 

Husk at delegater ikke uten videre får varsler, disse får kun varsler om advokat/prosessfullmektig har lagt til vedkommende som mottaker av varsel under Min profil. Varsler kan sendes til både f.eks sekretær, assistent, partner, postmottak mm. ved å legge til flere adresser.

Andre endringer som kommer i den nye versjonen av domstolenes fagsystem er at Aktørportalen nå også fungerer for "privat part". En prosessfullmektig som er knyttet til rollen "privat part" får nå full tilgang til saken i Aktørportalen, på lik linje som når man er prosessfullmektig for saksøker eller saksøkt. Dette gjelder for saker etter barnevernloven.

Til toppen