Ny versjon 1. november

Rundt lunsjtider 1. november får vi en ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen inneholder nye innsendingsskjemaer for innsending av stevning og tilsvar.

Dette betyr følgende ny funksjonalitet:

  • "dra og slipp" ved dokumentopplasting og bytte av rekkefølge på bilag,
  • automatisk nummerering av bilag,
  • datofelt for bilag,
  • enklere å velge mottakerdomstol og
  • enklere å finne motpartens prosessfullmektig mm.

Dette betyr at vi også har oppdatert retningslinjene punkt 6, da det nå er felles hvordan dokumenter og bilag skal navngis på både stevninger, tilsvar og prosesskriv.

Samtidig har vi gjort endring i retningslinjene punkt 6 der vi har åpnet opp for at aktørportalbruker kan navngi dokumenter med B01, B02, B03 etc. før beskrivende dokumentnavn for å lette opplastingen av bilag i rett rekkefølge.

Eks.: "B01 Arbeidsavtale"

Dette betyr at advokatene kan benytte navngivningen med B01, B02 etc. for å få dokumentene sortert riktig i sin filstruktur før de laster opp dokumentene.

Til toppen