Ny versjon 20. august 2018

Skjermbilde opplasting prosesskriv
Skjermbilde av ny mal for innsending av prosesskriv.

I dag er det lansert ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen har endringer på størrelsesbegrensning, sammenslåing av dokumenter, nedlastning av dokumenter og skjema for prosesskriv.

Endring på skjema for prosesskriv
I ny versjon er det nå mulig å dra å slippe filer som skal lastes opp for å sende inn, i tillegg til å bruke filvelger som før. I det nye skjema blir bilagsnummer satt automatisk. For å endre rekkefølgen på bilagsnummer er det laget dra å slippe funksjonalitet for å flytte opp og ned på bilag. Heretter drar en bilagene i den rekkefølgen en ønsker og på den måten setter nummereringen for bilag.
Det har også kommet felt for bilagsdato, som gjør at det ikke lengre er nødvendig å skrive inn dato i bilagstittel (filnavnet). Det er også mulig å huke av for at bilag er udatert. Denne datovelgeren har noen svakheter da det krever mange tastetrykk for å velge en dato tilbake i tid. Dette vil bli endret i neste versjon for å gjøre det enda mer brukervennlig.

Endring på størrelsesbegrensning
Det er nå mulig å laste opp enkeltfiler opptil 200 MB og samlet størrelse for innsending kan nå være 1 GB. Som en del av dette er det også blitt gjort endringer på hvordan filer lastes opp. Dette gjør at når en laster opp flere filer samtidig mye bedre kan se framdriften på opplasting.

Sammenslåing og nedlastning av dokumenter
Funksjonalitet for sammenslåing av dokumenter har nå blitt endre for å ivareta bokmerker i PDF. I tillegg er det lansert mulighet for å laste ned dokumenter som enkeltfiler, men i en operasjon. Dette skjer ved at dokumentene blir pakket i en ZIP-fil. Som følge av endringene må en nå når en huker av filer velge om en skal "SLÅ SAMMEN DOKUMENTER" eller "LAST NED ALLE".

Til toppen