Ny versjon 20. april

På morgenen 20. april kom ny versjon av Aktørportalen.
Denne versjonen har hovedsakelig inneholdt feilrettinger.

  • Feil i salærutregning i fengslingssaker etter utlendingsloven Disse sakene ble feilaktig honorert etter medgått tid istedenfor stykkpris.
  • Feil dato ved kontorforretning på salærkravet, datoen for salæroppgaven ble valgt istedenfor dato for kontorforretning
  • Validering av felt for kidnummer er oppdatert
  • Vi har mottatt noen tilbakemeldinger fra brukere som ikke finner igjen påbegynte salæroppgaver (lagret som kladd og lukket), bruker får nå et varsel om at den påbegynte salæroppgaven finnes ved forsøk på å åpne salærskjemaet.
Til toppen