Ny versjon 22. november

Kvelden 22. november kommer det en ny versjon av Aktørportalen. Denne inneholder blant annet støtte for valg av språk i portalen, samt en del feilrettinger. Se under for å lese om de endringene som er gjort i denne versjonen.

Ny/endret funksjonalitet

Språkvalg

Det er nå fra profilsiden mulig å velge hvilket språk som skal benyttes i Aktørportalen. Språkvalget gjelder kun tekster i portalen og tekster som kommer fra domstolenes saksbehandlingsystemet vil ikke blir påvirket av språkvalget. Dette omfatter blant annet tittler på dokumenter og saksinformasjon. Språkvalg kan når som helst endres fra profilsiden og støttede språk er bokmål, nynorsk og samisk.

Søk på domstolnavn i saksoversikten

Det er nå mulig å søke på domstolnavn i saksoversikten. For eksempel måtten en tidligere for å kun se saker fra Oslo tingrett, søke på OTIR for å kun liste ut skaer med saksnummer som inneholdt OTIR. Det er nå mulig å skrive Oslo for å søke opp saker i Oslo tingrett.

Bedre tilbakemeldinger på handliger utført i Aktørportalen

Når en utfører en handling i Aktørportalen, vises det nå nederst til venstre i skjermbildet en tilbakemelding på denne handlingen. Eksempelsvis vil det dukke opp en melding "Slettet" hvis en sletter et dokument, eller "Lagret kladd" hvis en lagrer et dokument som kladd. Sistnevnte inneholder også lenken "Vis" som vil ta deg til dokumentlisten og fremheve den aktuelle kladden.

Feilrettinger

Feil med valg av varlsingskanal

En feil i løsnigen gjorde at når en valgte epost som varslingskanal, ble SMS-varsling satt, og omvendt. Dette er nå rettet og de som opplever problemer med at de får varsel i feil kanal bes sjekke sin profil og lagre valg varslingskanal på nytt.

Kryptisk info under sakstype og saksstatus på saksinfo

En endring utført i domstolenes saksbehandlingssystem gjorde at Aktørportalen viste de interne kodene på sakstype og saksstatus. Dette er endret slik at det er de beskrivende tekstene som vises.

Markering av åpnet dokument

En feil gjorde at når et dokument ble åpnet så måtte siden lastes på nytt for at dokumentet skulle vises som åpnet (fjerning av uthevet skrift). Dette er nå rettet slik at dokument blir markert som åpnet med en gang.

Markering av manglende utfylling av felter

En feil gjorde at når det ble markert manglende utfylling av obligatoriske felter, så lå dette igjen i skjermbildet etter at felt ble fyllt ut. Dette er nå rettet slik at markering forsvinner når feltet blir fyllt ut.

Bedre treff nåe en søker på firma mot foretaksregisterert

Når en fra profilsiden søker på foretak vil det nå ikke dukke opp avviklede foretak. Det er også rettet et problem med at ikke hele firmanavn dukket ved søk på organisasjonsnummer.

Til toppen