Ny versjon 28. februar

Ny versjon av Aktørportalen lanseres kveldstid 28. februar. Denne versjonen inneholder blant annet mulighet for å kunne skjule salæroppgaver.

Mulighet for å skjule salæroppgaver

Høyesteretts kjennelse fra 17. januar 2018 avviser rett til innsyn i taushetsbelagte timelister. Det er dermed nå mulighet for å be om at salæroppgaven skal skjules i Aktørportalen. For å skjule salæroppgaven krysser man av for bes skjult nederst i salæroppgaven. Domstolen vil da ta stilling til om salæroppgaven skal være skjult for motpart eller ei.

 

Fra sommeren 2018 vil det også bli mulig å be om at enkelte bilag både på stevning, tilsvar, prosesskriv og salæroppgave skal skjules for motpart.

 

Mulighet for å sende inn dokument på vegne av foretak ved begrenset tjenestetilbud

Felter for å fylle inn informasjon om foretak har manglet på innsending av dokument ved begrenset tjenestetilbud. Dette er nå lagt til.

 

Fjernet feilsituasjon der prosessfullmektig ved uhell kunne hake av for at prosessfullmektig var selvprosederende på innsending av stevning og tilsvar.

 

Rettet opp i ukonsekvent fargebruk ved feilmeldinger.

Til toppen