Ny versjon 31. januar

På kvelden 31. januar kommer det en ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen fører ikke til nedetid, og inneholder små endringer for brukeren.

Endringene er som følger:

Mulighet til å lagre kvittering som PDF

På ikke innsendte dokumenter blir "Sist endret av" nå kun oppdatert når man lagrer på nytt eller sender til godkjenning. Tidligere havnet navnet på den som sist åpnet dokumentinnsendingen på "Sist endret av".

Feilrettinger:

Det var ikke mulig å åpne en sak i en ny fane, dette er nå rettet.

Til toppen