Ny versjon av Aktørportalen 20. mai

Mellom kl. 10:00 og 10:30 mandag 20. mai får vi ny versjon av Aktørportalen.

Denne versjonen inneholder mindre endringer som er lite merkbare for brukerne. Ny funksjoanlitet for bruker er:

  • Automatisk lagring av kladder Kladder blir automatisk lagret hver minutt om det er skjedd endring på kladden. Dette for å forhindre at bruker skal miste arbeid som er gjort i forbindelse med opplasting og navngivning av dokumenter før innsending, hvis man f.eks. blir avbrutt midt i en innsending og bruker blir logget ut før innsendingen er fullført.

Samtidig informeres det om at det er startet med arbeidet for å få mer funksjonalitet i straffesaker på Aktørportalen. Mer funksjonalitet i straffesaker på Aktørportalen betyr følgende:

  • Innsending av dokumenter fra advokat (både forsvarer og bistandsadvokat) til domstol
  • Automatisk varsel på nye dokumenter til bruker
  • Tilgang til saksinformasjon tilsvarende saksinformasjon i sivile saker
  • Tilgang til informasjon om frister og møter på straffesaker

Mer informasjon om når disse endringene leveres kommer når vi vet mer.

Til toppen