Ny versjon av Aktørportalen 8. november

Onsdag 8. november kommer det en ny versjon av Aktørportalen mellom klokken 20:00 og 22:00. Versjonen inneholder noe ny funksjonalitet og en del feilrettinger.

Ny og endret funksjoanlitet

Mulighet for å søke opp og legge til firma på profil

Det er nå mulig å søke opp firma på navn eller organisajosnnummer for å legge til dette på profilen. Dette må gjøres av alle som ikke har firmainfomrasjon på sin profil. Advokater vil automatisk ha firmainformasjon som kommer fra tilsynsrådet sine lister, men har mulighet til å bytte informasjonen på sin profil. For advokatfullmektiger betyr det at en har mulighet til å endre firmainfomrasjon hvis en står oppført ved feil kontor.

Kvitteringer for stevninger inneholder navn på domstol

Kvitteringer for stevninger inneholder nå informasjon om til hvilken domstol stevningen er sendt, samt informasjon om at det kan ta opptil to dager før saken dukker opp i Aktørportalen.

Kvittering på innsendt salær inneholder lenke til salærkravet

Ved innsending av salærkrav vil nå kvitteringen som gis inneholde en lenke til det innsendte salærkravet slik at det er enkelt å koble kvittering mot innsendt salærkrav. Kvittering er som vanlig tilgjengelig under "Kvitteringer" i den enkelet sak eller under "Mine Kvitteringer" i nedtrekksmenyen oppe til høyre.

Ikke påbudt å fylle ut pauser i stykkprissaker

Det er gjort en endring slik at det ikke lengre er nødvendig å fylle ut pauser for rettsmøter i sykkprissaker. Tidligere måtte feltene for pause fylles ut selv om det ikke var blitt avholdt pause i møtet.

Endring på hvilke saker som er avsluttet

Det er gjort en endring som gjør at det kun er saker som har fått avsluttende status som ligger under avsluttet saker. Det betyr at saker som for eksempel har status "anket til høyere instans" ligger som aktiv sak.

Endring på måten en legger til flere adresser for varsling

I profilen er feltet der en kunne legge inn flere epostadresser for varsling endre. I stedet for å legge inn adresser separert med komma, legger en nå inn en og en adresse og klikker på knappen "Legg til" for hver adresse. Når en er ferdig med å legge inn adresser klikker en på "Lagre".

Feilrettinger

Alle saker vises enten som aktiv eller avsluttet

Det er blitt rettet en feil med filtering i sakslisten som gjorde at alle saker i sakslisten enten ble vist som aktiv eller avsluttet.

Manglende informasjon om saksnummer og klient

Det er rettet en feil som gjorde at informasjon om saksnummer og klient kunne forsvinne på salærkladder.

Feil med sammenslåing av dokumenter 

Det er rettet to feil som gjorde at det var problemer med sammenslåing av dokumenter. Den ene feilen som er rettet var knyttet til større dokumenter som ble forsøkt slått sammen, mens den andre gikk på for lang url når mange dokumenter skulle slås sammen. 

Til toppen