Ny versjon av Aktørportalen

Ny versjon lanseres rundt kl. 12:00 torsdag 21. februar. Denne versjonen inneholder minimale endringer for brukerne.

  • Validering på datofelt for rettsmøter i salærskjema, om bruker har tastet dato på rettsmøte før år 2000 stoppet innsendingen uten at bruker fikk noen god tilbakemelding. Dette er nå rettet opp.
  • Valideringer på felter ved "Send til godkjenning" istedenfor "Signer og send inn", slik at sekretær kan plukke ut feil i f.eks. for langt dokumentnavn før innsendingsskjemaene sendes til advokat. Tidligere fikk man feilmelding først ved forsøk på "Signer og send inn", slik at advokaten selv måtte rette opp.
  • Salærskjemaet i Aktørportalen benytter nå to desimaler istedenfor tre, slik at avrundingen blir riktig opp mot egne systemer for advokatene.
  • Personvernerklæring er lagt inn i bunnteksten på Aktørportalen.
  • Det globale brukersøket er borte, det er ikke lengere mulig å søke opp andre brukere i Aktørportalen. Dette ble fjernet som følge av GDPR, og en mulighet for å hente ut data om andre brukere. Nå som Aktørportalen er obligatorisk er det ikke lengere behov for å søke opp andre brukere av Aktørportalen.
  • Søk etter delegat krever at bruker legger inn minst tre bokstaver på navnet til delegaten vedkommende skal søke opp.
  • Søk etter motparts prosessfullmektig ved innsending av stevning krever at bruker legger inn minst tre bokstaver av navnet til prosessfullmektig for at søket skal starte.
Til toppen