Ny versjon av Aktørportalen

Fredag 20.oktober kommer ny versjon av Aktørportalen mellom kl. 21:00 og 22:00. Denne versjonen inneholder en rekke endringer, blant annet ny delegatløsning. Vær spesielt oppmerksom på at alle delegater nå har rettigheten "foreta prosesshandling og kvitter for". Om du ønsker å endre dette kan du enkelt gjøre det ved å trykke deg inn på "Delegater" og endre rettighetene til delegatene dine.

Ny delegatløsning

Det kommer en helt ny delegatløsning, denne er mye mer brukervennlig og sparer brukeren for flere operasjoner.

Advokat kan nå legge til delegat istedenfor å invitere delegat. Dette gjøres ved å navigere seg inn på siden for "Delegater", trykke på "Legg til delegat". Her finner du et felt for å skrive inn navnet på vedkommende som skal legges til som delegat. For at en advokat skal kunne legge til delegaten må delegaten ha registrert seg som bruker av Aktørportalen først.

Det er også endrede tilgangsnivåer. Det er nå mulig å gi tilgangen for å se all informasjon og dokumenter, samt mulighet til å foreta prosesshandlinger og kvittere for. Vær obs på at om advokat gir sistnevnte tilgang til en sekretær/assistent eller en annen ansatt uten juridisk kompetanse, vil ikke vedkommende ha tilgang til å sende inn stevning eller tilsvar. Dette er dokumenter som advokat selv må signere. I disse tilfellene må delegat velge "Send til godkjenning".

Vi oppfordrer også alle som har delegert tilgang til andre brukere om å sjekke tilgangene til sine delegater. Pga av den nye løsningen har nå alle delegater fått rettighetsnivået "utføre prosesshandlinger og kvittere for". Dette kan enkelt endres under "Delegater".

I tillegg har advokaten mulighet til å velge mellom å gi tilgang til alle saker, enkelte saker, eller alle saker utenom enkelte saker. Ved valget "Enkelte saker" eller "Alle saker utenom enkelte saker" må du huske å lagre etter at sakene delegaten skal ha tilgang til er valgt.

Det er også enkelt å både endre og slette delegattilganger på siden for "Delegater".

Fanen for "Delegater" er nå også tilgjengelig for delegater. Dette fordi det nå finnes en oversikt over de som har gitt delegat tilgang til delegaten. Delegater er derfor nå delt inn i "Delegater" som viser de advokaten har gitt delegat-tilgang til, samt "Delegererer" som viser hvem som har gitt deg tilgang til sakene sine.

 

Send til godkjenning

Når en delegat sender et dokument til godkjenning til advokat, vil advokaten få en e-post som varsler advokat om at det  finnes et dokument til godkjenning i Aktørportalen.

 

Møteoversikt på tvers av alle saker

I hovedmenyen for "Frister" er det nå også kommet inn oversikt over alle møter på tvers av alle saker, på lik linje med at det er en oversikt over frister på tvers av alle saker.

 

Feiler å åpne FØR-saker for lagmannsretten

Det er rettet en feil som førte til at det feilet å åpne FØR-saker for lagmannsretten i enkelte versjoner av IE.

 

Det er ikke mulig å sende inn tilsvar i FØR-saker

Ved forsøk på å sende inn tilsvar i FØR-saker har dette feilet. Dette er nå rettet opp.

 

Bilag som er feilført i domstolens fagsystem er fortsatt trykkbare i Aktørportalen

Bilag som er feilført i domstolens fagsystem har vært trykkbare i Aktørportalen. Det betyr at aktørportalbruker har hatt mulighet til å åpne bilag som har vært feilført.

 

Inngi tilsvar

Det er ikke mulig å sende inn tilsvar via valget "Opprett ny sak" - "Inngi tilsvar" for øyeblikket. Dette vil bli rettet. Inntil videre bør advokat ta kontakt med domstol for å bli ført inn på saken slik at dere kan sende inn tilsvar via saken fra saksoversikten.

 

Feil på sammenslåing av dokumenter

Om dokumentlista har inneholdt dokumenter som er feilførte eller ikke finnes i PDF vil det feile å slå sammen dokumentene om disse dokumentene er med i dokumentene man velger å slå sammen (f.eks. ved forsøk på å "Velge alle" og "Slå sammen til en PDF").

 

Validering av alle tekstfelter i salærskjema

Det finnes en begrensning i antall tegn i de ulike tekstfeltene i salærskjemaet. Disse tekstfeltene er nå gått gjennom og det er lagt til validering slik at bruker skal få beskjed om at det er lagt inn for mye tekst i forhold til hva systemet tillater.

 

Feilmelding "Filnavnet er for langt" selv om det ikke overstiger 100 tegn

Det har for enkelte brukere kommet en feilmelding på dokumenttittelen når de har lastet opp dokumenter. Denne feilmeldingen har fortalt bruker at filnanvnet (dokumentnavnet) er for langt selv om de kun har hatt et par tegn i dokumenttittelen. Dette er trolig skjedd fordi filnavnet har innehold usynlige tegn. Ved opplasting fjernes nå disse usynlige tegnene, slik at filnavnet ikke blir for langt. Riktig makslengde på dokumentnavn skal være 100 tegn.

 

Navn på klient og motpart ved lagring av kladd

Ved lagring av kladd på uferdige stevninger, tilsvar, prosesskriv eller salæroppgaver har navn på klient og motpart manglet - oftest ved stevning og tilsvar. Dette er nå rettet opp slik at disse nå vises.

 

Feil når man forsøker å starte en filopplasting mens en annen filopplastning pågår

Enkelte brukere har opplevd feilmelding som sier at de har nådd maksimalt total vedleggsstørrelse når de forsøker å laste opp et dokument mens en annen opplasting pågår. Dette er nå rettet opp.

 

Selvprosederende

Tidligere har selvprosederende hatt tilgang til å se sakene sine i Aktørportalen, og sende inn dokumenter, men de har ikke hatt mulighet til å se dokumenter og full saksinformasjon. Med LOVISA 5.9 ble det åpnet for mer funksjonalitet for selvprosederende, men det er ikke ferdigutviklet med full funksjonalitet  for selvprosederende. Det er nå lagt inn sperre for selvprosederende slik at de ikke har tilgang til Aktørportalen. Dette gjøres frem til full funksjonalitet er ferdigutviklet og godt testet også for selvprosederende.

Til toppen