Ny versjon av Aktørportalen

Pga ny versjon av Aktørportalen vil det være nedetid på Aktørportalen mellom kl. 20:00 - 21:30 mandag 3. september.

Ny versjon inneholder hovedsakelig en endring i forbindelse med GDPR, der logging av fødselsnummer er fjernet fra løsningen.

 

I tillegg er det utført feilrettinger fra forrige versjon med endringer på innsendingsskjema for prosesskriv.

  • Ny datovelger som gjør det enklere å legge inn dato tilbake i tid på dokumenter og bilag
  • Mulighet for å skjule/skjerme innsendingen, avkrysning for dette manglet tidligere
  • Avhukning for udaterte dokumenter ble fjernet når innsendingen ble lagret som kladd eller sendt til godkjenning.

 

Til toppen