Ny versjon av Aktørportalen

Ny versjon av Aktørportalen 7. mai mellom kl. 09:00-10:00. 

Nytt i denne versjonen er:

  • I saksinfo-fanen vil navn på forberedende dommer dukke opp i tillegg til navn på saksbehandler. 
  • Felt for klient vises tomt hvis vi mangler informasjon på klient. (Tidligere stod det «Mangler»).
  • Det er lagt en begrensning på 100 tegn i navn for foretak på stevning og tilsvar
  • Fikset grammatisk feil i  nynorsk-tekst

Det kom også ut en endring forrige uke, hvor muligheten for å slå sammen PDF-filer i Aktørportalen ble fjernet. Dette grunnet store problemer med ytelse. Når en bruker forsøker slå sammen PDF-filer, vil det kunne påvirke alle andre som er innlogget. Det er fortsatt mulig å laste ned PDF-filene i en zip-fil slik at filene kan bearbeides på egen PC.

Fremover vil det jobbes med meddommere på Aktørportalen og innsending av prosesskriv i straffesaker.

Til toppen