Nye domstoler på Aktørportalen

Fra 1. oktober ble det mulig, og obligatorisk, å benytte Aktørportalen i syv nye domstoler. Dette gjelder de resterende tingrettene i Eidsivating lagdømme: Nord-Østerdal tingrett, Valdres tingrett, Sør-Østerdal tingrett, Hedmarken tingrett, Gjøvik tingrett, Øvre Romerike tingrett og Glåmdal tingrett.

Til toppen