Nye domstoler tilbyr Aktørportalen

Fra 6. november er det mulig og obligatorisk å benytte Aktørportalen i de resterende tingrettene i Hålogaland lagdømme.

Dette gjelder følgende tingretter:

  • Øst-Finnmark tingrett
  • Sis-Finnmarkkudiggegoddi/Indre Finnmark tingrett
  • Hammerfest tingrett
  • Alta tingrett
  • Senja tingrett
  • Trondenes tingrett
  • Vesterålen tingrett
  • Lofoten tingrett
  • Ofoten tingrett
  • Salten tingrett

Du finner mye god informasjon for å få hjelp til å komme i gang med Aktørportalen på disse sidene. Ved behov for ytterligere veiledning, ta kontakt med din lokale domstol.

Til toppen