Nye versjoner av Aktørportalen

De siste ukene er det kommet flere nye versjoner av Aktørportalen. Det kommer mellom 1-2 nye versjoner i uka, med små endringer.

De siste versjonene inneholder: 

  • En tilbakemelding til brukeren når det feiler å slå sammen dokumenter fra dokumentlista. Det feiler dessverre tidvis å slå sammen dokumenter pga bilag som ikke finnes elektronisk. Fra nå får bruker en tilbakemelidng om hvorfor det ev. skulle feile.
  • Mulighet for å lagre kladd før dato på bilag er lagt inn. Tidligere måtte bruker legge inn dato på alle bilag før det var mulig å lagre som kladd.
  • Håndtering av opplasting av store dokumenter og «progressbar» (gir bruker beskjed om hvor langt opplastingen er kommet)
  • Feilmelding til bruker når de forsøker å laste opp dokument med tittel som overstiger 100 tegn (pga sperre i oversending mellom Aktørportalen og domstolenes fagsystem).
  • Automatisk avhukning for skjerming av salæroppgaver fra Aktørportalen, da advokat ofte glemmer å skjerme salæroppgavene når de inneholder timelister. Dette betyr at alle salæroppgaver er skjermet ved innsending til domstolenes fagsystem, med mindere advokat fjerner avhukningen i Aktørportalen. Avhukning kan fjernes. Når det blir mulig å skjerme på bilagsnivå vil dette endres.

Neste uke kommer ny versjon med blant annet ny datovelger der advokat kan taste inn dato manuelt, fremfor å velge dato fra datovelgeren. 

Til toppen