Straffesaker tilgjengelige i Aktørportalen

Endelig får vi mer funksjonalitet i straffesakene i Aktørportalen. Advokat får tilgang på flere av dokumentene fra dokumentlisten, mer saksinformasjon og det blir mulig å sende inn dokumenter til domstolen.

På kvelden 18. september kommer første versjonen med mer funksjonalitet i straffesaker:

 • Dokumenter i straffesaker tilgjengelige i Aktørportalen. 
  Advokat får tilgang til å se alle journalførte dokumenter på dokumentlisten. Dette er tilsvarende funksjonalitet som i sivile saker i dag.
 • Varsling ved nye dokumenter i straffesaker (tilsvarende funksjonalitet som i sivile saker).

Del to av utvidelsen av funksjonaliteten i straffesaker vil komme på kvelden 3. oktober:

 • Utvidet saksinformasjon blir tilgjengelig i straffesakene
  • Saken gjelder vises (blir også tilgjengelig i sivile saker)
  • Møte- og fristinformasjon (som i sivile saker)
  • Utvidet oversikt over parter og aktører med rolle i saken (blir også tilgjengelig i sivile saker)
 • Mulighet for å sende inn dokumenter i straffesaker fra Aktørportalen til domstol
  • Eks. begjæringer (erstatningskrav, bytte av forsvarer/bistandsadvokat mm.)

Obligatorisk

Når funksjonaliteten for å kommunisere mellom advokat og domstol er på plass i straffesaker, er det også obligatorisk for advokat å benytte Aktørportalen i kommunikasjonen med domstolene. Plikten følger av Elsam-forskriften § 3a andre ledd.

Brukervilkårene for bruk av Aktørportalen er derfor også oppdatert.

Begjæring om oppnevning

For å sende inn begjæring om oppnevning må dette gjøres via "Opprett ny sak" - send inn stevning.

Advokat må legge inn siktede som saksøker og politidistrikt/påtale som saksøkt, laste opp «Begjæring om oppnevning» som dokument, og huske å navngi dette tydelig i Aktørportalen.

Kommunikasjon mellom advokat og påtale

Vi minner om at kommunikasjon mellom påtale og advokat ikke håndteres i Aktørportalen. Aktørportalen er kun for kommunikasjon og samhandling mellom advokat og domstol. Samhandling mellom advokat og påtale gjøres fortsatt i Altinn.

Til toppen