Vestfold tingrett i Aktørportalen

1. januar ble tingrettene Sandefjord, Nordre Vestfold, Larvik og Tønsberg slått sammen til Vestfold tingrett. Kvelden den 4. januar mellom 18:00 og ca. 21:00, vil de også bli slått sammen systemteknisk. Dette har noen praktiske konsekvenser for Aktørportalen.

Først og fremst betyr den systemtekniske sammenslåingen at de tidligere tingretten vil forsvinne i domstollisten i Aktørportalen, og Vestfold tingrett vil dukke opp i listen i stedet.

Brukere av Aktørportalen trenger ikke å foreta seg noe spesielt, men det er noen ting som er verdt å merke seg. Den viktigste er at hvis en har et ikke innsendt prosesskriv eller salærkrav liggende for en av de tingretten, vil en ikke ha mulighet til å sende inn dette etter sammenslåingen. Det anbefales derfor at eventuelle ikke innsendte prosesskriv eller salærkrav til disse domstolene sendes før 18:00.

For ikke innsendte stevninger eller tilsvar i ny sak vil det også være mulig å sende inn disse etter sammenslåing. For stevning vil en da mangle domstolen som skal motta stevningen, og en må derfor velge domstol (Vestfold tingrett) på nytt. For tilsvar gjelder det tilsvarende, men her endres domstol ved å endre saksnummerstrengen, slik at de fire siste tegn er "VEFO". For eksempel så vil "18-001234TVI-TONS" måtte endres til "18-001234TVI-VEFO".

Til toppen